توسط
در
ارسال شده در

مقررات و تدابیر فنی سلامت،ایمنی،محیط زیست(HSE)-کد818-(24ساعت)-c03/01/818(الزامی ارتقا 3 به 2)

توضیحات تکمیلی پایه سه به دو رشته عمران, معماری صلاحیت اجرا تاریخ دوره چهارشنبه 2 خرداد 1403 ساعت 14 و پنجشنبه 3 خرداد 1403 ساعت 13 و جمعه 4 خرداد 1403 ساعت 8:30

توسط
در
ارسال شده در

(گروه 1)مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه,نکات اجرایی سازه مصالح بنایی-دیوارچینی-کد811/4-(12ساعت) c03-01-811/4

توضیحات تکمیلی پایه ورود به حرفه رشته عمران, معماری تاریخ دوره چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 ساعت 14و پنجشنبه 27 اردیبهشت ساعت 13 استاد جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

توسط
در
ارسال شده در

(گروه 1)مبانی سلامت،ایمنی و حفاظت محیط زیست(HSE)-کد811/7-(8ساعت)-811/7-c03-01

توضیحات تکمیلی صلاحیت تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا, ورود به حرفه ی اجرا مهندسان (عمران،معماری) پایه دو به یک, سه به دو, ورود به حرفه رشته عمران, معماری تاریخ دوره [...]