در مقالات نظام مهندسی

تمدید پروانه ی نظام مهندسی

تمدید پروانه ی نظام مهندسی – بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست  (HSE) را اصطلاحاً HSE گفته می‌شود که حروف آن مخفف کلمات زیر هست:

H: Health بهداشت‌کار
S: Safety ایمنی کار
E: Environment محیط‌زیست

در تمام دنیا و در تمامی مشاغل بحث بهداشت حرفه ای و hse بسیار مورد توجه می باشد و
سازمان ها، انجمن ها و مراکز متعددی را درگیر خود کرده است که
از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

(ILO) سازمان بین المللی کار
(WHO) سازمان بهداشت جهانی
(OSHA) سازمان های بهداشت و ایمنی صنعتی
(NIOSH) مرکز پژوهش های ملی بهداشت و ایمنی شغلی
(NFPA) انجمن ملی حفاظت در برابر آتش سوزی

hse -بهداشت (Health)، ایمنی (Safety) و محیط زیست (Environment) سه اصل اساسی در پایه ریزی قوانین بهداشت حرفه ای هستند که
به کمک آنها می توان در راستای فراهم آوری، حفاظت و بالا بردن سطح سلامت نیروی کار گام برداشت.

نیروی کار هر کشور، به ویژه کشورهای در حال توسعه، بخش پر اهمیت از سرمایه های ملی شناخته شده و
اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود.

به همین سبب، حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهینه سازی محیط کار، از اهمیت شایان توجه ای برخوردار است.

 

HSE-MS چیست ؟

HSE-MS چیست؟ سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست را HSE-MS گویند.
اصطلاح HSE-MSشامل دو عبارت HSE و MS می‌باشد همان‌طور که گفته شد HSE مخفف شده‌ی کلمات: Environment , safety ,health می‌باشد.
Health یعنی سلامت ، Safety یعنی ایمنی و Environment یعنی محیط‌زیست .
MS مخفف شده کلمات Management به معنای مدیریت و system به معنای سیستم/سامانه می‌باشد.

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید