توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره

دوشنبه 20 شهریور 1402 ساعت 12

تاریخ آزمون

1402/07/04

استاد
جناب آقای دکتر علی سعادتی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید