توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه -25 خرداد 1400 ساعت 14:30- چهارشنبه – 26 خرداد 1400 ساعت 14:30 و پنجشنبه 27 خرداد – ساعت 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنج شنبه – 27 خرداد 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس علی مسعود انواری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید