توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو

رشته
مکانیک

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
چهارشنبه – 20 مرداد 1400 – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 21 مرداد 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنج شنبه – 21 مرداد 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس رحمت الله یوسفی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید