پایه
دو به یک

رشته
برق

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
شنبه – 5 مهر 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 6 مهر 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 6 مهر 99 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس مهدی بیات مختاری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید