توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 11 دیماه 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 12 دیماه 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 12 دیماه 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکتر محمد حاجی محمدی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید