توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

استاد
جناب آقای دکتر محمد حاجی محمدی

تاریخ دوره
پنجشنبه – ۰۵ اسفندماه۱۴۰۰ – ساعت 14:30 و جمعه – ۰۶ اسفندماه ۱۴۰۰ ساعت 14:30

تاریخ امتحان
جمعه – ۰۶ اسفندماه۱۴۰۰ – ساعت 21

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید