توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
دوشنبه – 08 شهریور 1400-ساعت 14

تاریخ امتحان
دوشنبه – 08 شهریور 1400-ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس امین نیک الهام

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید