توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک
رشته
مکانیک
صلاحیت
طراحی یا نظارت
تاریخ دوره
چهارشنبه – 9 مهر 99 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 10 مهر 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
پنجشنبه – 10 مهر 99 – ساعت 20
استاد
جناب آقای مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید