توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 12 تیر 1400 – ساعت 14:30 و یک شنبه – 13 تیر 1400 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

تاریخ امتحان
یک شنبه – 13 تیر 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید