توضیحات تکمیلی

پایه
ورود به حرفه
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
تاریخ دوره
چهارشنبه – 19 شهریور 99 – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 20 شهریور 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
پنج شنبه – 20 شهریور 99 – ساعت 20
استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید