توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 04 دی ماه – 1400ساعت 14:30  و یکشنبه – 05 دی ماه – 1400ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر بهبود مرتضوی

تاریخ امتحان
یکشنبه – 05 دی ماه – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید