توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
دوشنبه- 15 شهریور 1400 – ساعت 14:30 و سه شنبه- 16 شهریور 1400 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس بهبود مرتضوی

تاریخ امتحان
سه شنبه- 16 شهریور 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید