توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
چهارشنبه – 13 مرداد 1400 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 14 مرداد 1400 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس بهبود مرتضوی

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 14 مرداد 1400 – ساعت 20

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید