توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
یکشنبه 23 بهمن 1401  ساعت 14:30 ــ دو شنبه- 24 بهمن 1401  ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس مصطفی حبیب پور

 

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید