توضیحات تکمیلی

صلاحیت
اجرا

پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره
شنبه 18 بهمن 1401  ساعت 14:30 , یکشنبه 19بهمن 1401 ساعت 14:30 , دوشنبه 20 بهمن 1401 – ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس رضا طهماسبی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید