توضیحات تکمیلی

صلاحیت
اجرا

پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره
شنبه 3 تیر 1402 ساعت14:30 یکشنبه 4 تیر 1402 ساعت14:30- دوشنبه 5تیر 1402 ساعت14:30

تاریخ آزمون
سه شنبه 6تیر 1402

 

استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید