توضیحات تکمیلی
پایه

دو به یک
رشته

عمران, معماری
صلاحیت

اجرا
تاریخ دوره

چهارشنبه – 8 مرداد 99 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 9 مرداد 99 – ساعت 14:30 و جمعه – 10 مرداد 99 – ساعت 8 صبح
تاریخ امتحان

جمعه – 10 مرداد 99 – ساعت 16
استاد

جناب آقای مهندس رضا طهماسبی

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید