توضیحات تکمیلی
صلاحیت
اجرا

پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره
سه شنبه – 12 بهمن 1400 – ساعت 14:30 و چهار شنبه – 13 بهمن 1400 – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 14 بهمن 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنج شنبه – 14 بهمن 1400 – ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس رضا طهماسبی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید