توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره :
چهار شنبه – 30 تیر 1400 – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 31 تیر 1400 – ساعت 14:30 و جمعه – 01 مرداد 1400 – ساعت 8:30 صبح

تاریخ امتحان
جمعه – 01 مرداد 1400 – ساعت 16

استاد
جناب آقای مهندس علی مسعود انواری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید