توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه -21 فروردین 1400 -ساعت 14:30 , یکشنبه -22 فروردین 1400 – ساعت 14:30 و دوشنبه -23 فروردین 1400- ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دو شنبه – 23 فروردین 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس رضا طهماسبی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید