توضیحات تکمیلی

پایه
ورود به حرفه

صلاحیت

ورود به حرفه اجرا مهندسان

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره
دوشنبه 8 اسفند 1401 ساعت 14:30, سه شنبه9 اسفند1401ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر کوروش غفاری

 

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید