توضیحات تکمیلی

پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره
دوشنبه  12 دی 1401 ساعت 14:30- سه شنبه 13  دی 1401 ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر کوروش غفاری

 

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید