توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
دوشنبه – 18 مرداد 1400- ساعت 14:30 و سه شنبه – 19 مرداد 1400- ساعت 14:30

تاریخ امتحان
سه شنبه – 19 مرداد 1400- ساعت 20

استاد
جناب آقای دکتر محمد حاجی محمدی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید