توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
چهارشنبه – 20 اسفند 99 – ساعت 14:30 , پنجشنبه – 21 اسفند 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 21 اسفند 99 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکتر محمد حاجی محمدی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید