توضیحات تکمیلی

پایه
ورود به حرفه
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
تاریخ دوره
چهار شنبه – 03 دی ماه – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 04 دی ماه – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
پنج شنبه – 04 دی ماه – ساعت 20
استاد
جناب آقای دکتر محمد حاجی محمدی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید