توضیحات تکمیلی

پایه
ورود به حرفه
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
تاریخ دوره
دو شنبه – 17 شهریور – ساعت 14:30 و سه شنبه – 18 شهریور 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
سه شنبه – 18 شهریور 99 – ساعت 20
استاد
جناب آقای دکتر کوروش غفاری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید