توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
پنجشنبه – 30 دیماه 1400 – ساعت 14

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 30 دیماه 1400 – ساعت 21

استاد
جناب آقای دکتر پیمان ابراهیمی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید