توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
چهارشنبه – ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴

تاریخ امتحان
چهارشنبه – ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ – ساعت ۲۱

استاد
جناب آقای مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید