توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
یکشنبه – 24 اسفند 99 – ساعت 14

تاریخ امتحان
یکشنبه – 24 اسفند 99 – ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید