توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه – 11 آذر 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
سه شنبه – 11 آذر 99 – ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید