توضیحات تکمیلی

پایه
ورود به حرفه
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
تاریخ دوره
یکشنبه – 23 شهریور 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
یکشنبه – 23 شهریور 99 – ساعت 20
استاد
جناب آقای مهندس پیمان ابراهیمی ناغانی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید