توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره

جمعه 19 خرداد 1402 ساعت 14:30

تاریخ آزمون
پنج شنبه 25 خرداد

استاد
جناب آقای مهندس  امین نیک الهام

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید