توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه – 18 بهمن 1401  ساعت 14:30

استاد
جناب آقای دکتر علی سعادتی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید