توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
جمعه – 01 بهمن 1400 – ساعت 08:30 صبح

تاریخ امتحان
جمعه – 01 بهمن 1400 – ساعت 16:30

استاد
جناب آقای مهندس علی سعادتی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید