توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه – 20 آذر 1400 – ساعت 14

تاریخ امتحان
شنبه – 20 آذر 1400 – ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس علی سعادتی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید