توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره

سه شنبه 20 دی 1401 ساعت 14:30- چهار شنبه 21 دی 1401 ساعت 14:30 -پنج شنبه 22 دی 1401 ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس حسین کاشی ها

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید