توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
شنبه – 02 بهمن 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 03 بهمن 1400 – ساعت 14:30 و دو شنبه – 04 بهمن 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دو شنبه – 04 بهمن 1400 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

استاد
جناب آقای مهندس عطا نیک الهام

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید