توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
شنبه – 06 شهریور 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 07 شهریور 1400 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 08 شهریور 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دوشنبه – 08 شهریور 1400 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید