توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
دوشنبه – 07 تیر 1400 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 08 تیر 1400 – ساعت 14:30 و چهارشنبه – 09 تیر 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
چهارشنبه – 09 تیر 1400 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید