توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
شنبه – 01 خرداد 1400 – ساعت 14:30 , یکشنبه 02 خرداد 1400 – ساعت 14:30 , دوشنبه -03 خرداد 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
دوشنبه – 03 خرداد1400 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید