توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
دوشنبه – 25 اسفند 99 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 26 اسفند 99 – ساعت 14:30 و چهارشنبه – 27 اسفند 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
چهارشنبه – 27 اسفند 99 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید