توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی
تاریخ امتحان
دوشنبه – 21 مهر 99 – ساعت 20
تاریخ دوره
شنبه – 19 مهر 99 – ساعت 14:30 ویک شنبه – 20 مهر 99 – ساعت 14:30و دوشنبه – 21 مهر 99 – ساعت 14:30

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید