توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
اجرا
استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی
تاریخ امتحان
چهارشنبه – 19 شهریور 99 – ساعت 20
تاریخ دوره
دو شنبه – 17 شهریور 99 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 18 شهریور 99 – ساعت 14:30 و چهارشنبه – 19 شهریور 99 – ساعت 14:30

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید