توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
شنبه  8 بهمن 1401 ساعت 14:30 ــ یکشنبه 9 بهمن  1401 ساعت 14:30 ــ دو شنبه  10 بهمن  1401  ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس حسین کاشیها

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید