توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره

چهارشنبه 24 خرداد 1402 ساعت14:30 پنج شنبه 25 خرداد 1402 ساعت14:30- جمعه 26خرداد 1402 ساعت14:30

تاریخ آزمون
سه شنبه 6تیر 1402

استاد
جناب آقای مهندس حسین کاشیها

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید