توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای مهندس حسین کاشی ها

تاریخ دوره
جهارشنبه – 3 دی ماه 99 – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 4 دی ماه 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
پنج شنبه – 4 دی ماه 99 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید