توضیحات تکمیلی
استاد
سرکار خانم دکتر مهری دهبان

تاریخ دوره
شنبه – 17 آبان 99 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 18 آبان 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 18 آبان 99 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید