توضیحات تکمیلی

استاد
سرکار خانم دکتر مهری دهبان
تاریخ دوره
دوشنبه – 30 تیر 99 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 31 تیر 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
سه شنبه – 31 تیر 99 – ساعت 20:00
پایه
سه به دو
رشته
معماری
صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید